Právní služby podnikatelům

Advokátní kancelář nabízí podnikatelům – podnikajícím fyzickým osobám a obchodním korporacím poradenství a právní služby ve všech právních oblastech týkajících se podnikání klienta, tedy zejména:

  • přípravu smluv z oblasti občanského,
  • korporátního a pracovního práva,
  • revize a úpravy smluv předložených obchodními partnery,
  • správu pohledávek a jejich vymáhání,
  • hájení zájmů klienta před soudy a úřady.

 

To vše po dohodě s klientem ohledně rozsahu poskytovaných služeb a výše odměny za poskytnuté právní služby, dle požadavků, potřeb a možností klienta.