Právní služby nepodnikajícím fyzickým osobám

V rámci poskytování služeb široké veřejnosti advokátní kancelář zajišťuje pro klienty kompletní právní servis spojený s:

  • prodejem či koupí nemovitostí, včetně provedení úschovy kupní ceny na speciálním neúročeném účtu advokátních úschov,
  • řešením jakýchkoliv životních situací, jako jsou: vymáhání dlužných pohledávek z titulu smluv či směnek za dlužníky,
  • kompletní agenda nezletilých a zletilých dětí,
  • soudní či mimosoudní zvýšení výživného na nezletilé dítě,
  • zastupování jednoho z manželů při sporném rozvodu manželství před soudem či při rozvodu tzv. „dohodou“, tedy souhlasným prohlášením obou manželů včetně přípravy a vyhotovení nezbytných smluvních dokumentů,
  • poskytnutí komplexních právních služeb spojených s rozvodem manželství po dohodě oběma manželům – tzv. „rozvod na klíč“,
  • vymáhání odškodnění v případě pojistných událostí,
  • zastupování v přestupkovém řízení,
  • obhajoba v trestním řízení.